Stawianie ogrodzenie z plastyku na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Projekotwanie sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Balaski plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki Winylowe na plot i furtę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ploty z PCV na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy planowane plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy